top of page

Cykl Reliefy rozpoczęłam odpowiadając na zaproszenie galerii Passage de l'Art do uczestnictwa w programie L'Art renouvelle le Lycée, le Collège et la Ville 2012, którego tematem było Przekraczanie.

Problematyka ta jest obecna w mojej pracy poprzez nieustanne poszukiwanie granicy między przeciwstawnymi wartościami, takimi jak malarstwo i forma przestrzenna, malarstwo i grafika, przestrzeń otwarta i zamknięta, statyka i dynamika, próżnia i pełnia.

 

W Reliefach podejmuję go w sensie przekraczania dwuwymiarowości obrazu płaskiego. Powstają one z elementów wyciętych w drewnie, umieszczanych bezpośrednio na ścianie, która staje się dla nich tłem.

Śladami Elswortha Kelly poznaję drogę między malarstwem a formą przestrzenną.

Również Grawitacje Eduardo Chillidy są punktem wspólnym jego grafik i rzeźb.

 

W relefach, nawiązując do twórczości Eduardo Chillidy, szukając równowagi, wprowadzam przestrzeń (pustkę) do materii (pełni). Pojedyńcze prace pojawiają się wtedy jako fragmenty większej całości, a pustka wokół nich staje sie czytelna jako kolejny element.

Elementy ze sklejki łączone są za pomocą małych, metalowych zawiasów i śrubek, które zachowują między nimi cienką linię podziału. Linia ta funkcjonuje jak rysunek.

Obok możliwości rzeczywistego ruchu, zawiasy wnoszą ideę ruchu wyobrażonego, znacznie szerszego. Ten potencjalny dynamizm w reliefach jest równoważny efektom przezroczystości, także iluzorycznej, w moich obrazach.

bottom of page