top of page

Moje działania obejmują równolegle dwa obszary: tradycyjne malarstwo na płótnie i papierze oraz obiekty przestrzenne.

Od kilku lat realizuję, obok cyklu obrazów Bez tytułu, cykl Reliefy.

Zależność między formą płaską i trójwymiarową jest dla mnie bardzo istotna w fazie koncepcyjnej - wycinaniu form w papierze - najważniejszym etapie realizacji moich prac. Wynika ona z intuicyjnej konieczności doświadczania przestrzeni.

 

Badając te dwie przeciwstawne domeny, staram się obserwować nasz sposób postrzegania świata trójwymiarowego i jego reprezentacji, oraz naturę przestrzeni, dziwną, trudną do zdefiniowania jakość, pomiędzy przestrzenią fizyczną a mentalną.

bottom of page