top of page

Dialog, 2000 - 2002, malarstwo i grafika

Cykl obrazów i grafik Dialog, o zawężonej skali barwnej lub zupełnie monochromatycznych, to opowieści o ludzkim losie, poczuciu alienacji i braku porozumienia. Ich powstawaniu toważyszyła idea miejsca spotkania. Określam tak próby nawiązania dialogu, pragnienie przynależnosci i wspólnoty, obecne w życiu każdego człowieka.

 

Prace te wyrażają próbę nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem. Puste krzesła istnieją w obrazach obok siebie, ale nie razem. Komunikacja i porozumienie są potencjalne, ukryte w sferze możliwości, jakby uśpione. Dialog to rozmowa wymagająca najmniej, bo tylko dwóch uczestników. Aby zbudzić i poruszyć nagromadzoną pozytywną energię, potrzebna jest wola i wysiłek obu stron.

 

Związana z wizerunkiem krzesła w moich pracach idea pustego miejsca w centrum uwagi umieszcza człowieka. Opowiada o oczekiwaniu, samotności, pustce, towarzyszącym często ludzkiemu życiu. Problemy aktualnego świata jak globalizacja, konsumpcjonizm, ciągły pośpiech i stres, rozpad wspólnoty rodzinnej i społecznej sprawiają, że na początku XXI wieku poczucie izolacji a jednocześnie zobojętnienie i niewrażliwość na sprawy innych ludzi stają się zjawiskami powszechnymi. Niemal tak powszechnymi jak samo krzesło.

bottom of page